Logo
CZ

Tisková zpráva

„Úspory energie ve firmě BOKI Industries“

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026480

Období realizace projektu: 29.6.2021 – 31.3.2023

Schválená částka dotace: max. 6 800 000,- Kč

Projekt reflektuje snížení energetické náročnosti výrobních zařízení ve společnosti BOKI Industries a.s. a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Cílovou skupinu tvoří výrobní zařízení společnosti.

Hlavní cíle projektu:

  • Snížení energetické náročnosti podpořeného subjektu dle povinného indikátoru s termínem cílové hodnoty do 31.3.2026.

Průběh realizace projektu:

Společnost BOKI Industries, a.s. je výrobní společností, jejichž strojírenské produkty, tak i produkty v oblasti výroby topné techniky jsou dodávány významným výrobcům i koncovým uživatelům jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí, a to zejména do států Evropské Unie. Výrobní procesy ve společnosti BOKI Industries, a.s. vyžadují některá energeticky náročná technologická zařízení. K prosazení se a udržení konkurenceschopnosti na těchto trzích je nutné jako klíčovou aktivitu realizovat snížení energetické náročnosti procesů a zařízení.

Výstupem z této klíčové aktivity bude realizace výměny stávajícího řezacího za výrazně energeticky úspornější řezací stroj.

Celkový projekt bude trvat do 31.3.2023

V současné době probíhají jednotlivé fáze realizace projektu.

Tento projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.