Logo
CZ

Měření a ověření technických parametrů podlahových konvektorů InFloor

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018960

Období realizace projektu: 26. 9. 2019 do 26. 9. 2020

Schválená částka dotace: 185 625,00 Kč

Cílem projektu je:

Provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje z hlediska technických parametrů pro řady podlahových konvektorů bez ventilátorů InFloor FMS s tepelnými výkony dle EN 16430.

Z pohledu výrobce je cílem ověřit, že navrhované konstrukční řešení a systém proudění vzduchu, vyhovuje deklarovaným a projektovaným předpokladům z hlediska výkonu a účinnosti.

Výstupem projektu budou zkoušky a ověření technické specifikace, tj. protokol o zkoušce včetně přepočtů katalogových hodnot tepelných výkonů, a vydání osvědčení o zkoušce (certifikátu) akreditovanou zkušební laboratoří deklarující shodu se základními požadavky normy EN 16430.

Měření a ověření technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor bez ventilátorů – BOKI Industries a.s.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018995

Období realizace projektu: 30. 9. 2019 do 30. 9. 2020

Schválená částka dotace: 157 500,00 Kč

Cílem projektu je:

Provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních akustických norem EU i ČR.

Z pohledu výrobce je cílem ověřit, že navrhované konstrukční řešení a systém proudění vzduchu, vyhovuje deklarovaným a projektovaným předpokladům z hlediska výkonu a účinnosti.

Výstupem projektu budou vlastní zkoušky a ověření technické specifikace a požadavků na otopná tělesa s ventilátorem, včetně provedení zkoušek pro LVD a EMC, tj. měření zahrnují i zkoušení výrobků z hlediska jejich vyzařovaného rušení a z hlediska odolnosti výrobků vůči rušení a zkoušení výrobků z hlediska jejich elektrické bezpečnosti.

Jedná se tedy o kompletní posouzení shody elektrické bezpečnosti uvedené v normě EN 16430-1 určující požadavky na podlahové konvektory s ventilátorem.

Měření a ověření technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor s ventilátory – BOKI Industries a.s.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018996

Období realizace projektu: 30. 9. 2019 do 30. 9. 2020

Schválená částka dotace: 295 500,00 Kč

Cílem projektu je:

Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že konstrukční řešení plně vyhovuje i pro provoz, který odpovídá požadavkům podle posledních akustických norem EU i ČR.

Z pohledu výrobce je cílem ověřit, že navrhované konstrukční řešení a systém proudění vzduchu, vyhovuje deklarovaným a projektovaným předpokladům z hlediska akustiky, což bude moci deklarovat a doložit při rozšiřování nabídky svých výrobků.

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a ověření technické specifikace a akustických parametrů uvedených v normě EN16430-1 určující požadavky na podlahové konvektory s ventilátorem. Dále pak protokoly a certifikátů podle: ČSN EN 16430-1:2015; ČSN ISO 9614-2:1997 a ČSN EN16583: 2016.