Logo
CZ

Dotace EU

 

Společnost BOKI Industries, a. s. je realizátorem projektu v rámci OP LZZ.

„Konkurenceschopnost jsou lidé“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00258

Období realizace projektu: 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014

Schválená částka dotace: 2 746 200,50Kč

Projekt reflektuje potřebu rozvoje zaměstnanců společnosti BOKI Industries, a.s. Realizace projektu zajistí vzdělávací proces zaměstnanců ve firmě a tím zvýšení konkurenceschopnost společnosti.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti BOKI Industries, a.s. – 91 osob.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit koncept vzdělávání s možností dlouhodobého a trvalého rozvoje zaměstnanců s důrazem na jejich kvalitu, odbornost a motivaci,
  • dopracovat metodiku interních školení, proškolit interní školitele, zvýšit konkurenceschopnost organizace a adaptabilitu zaměstnanců na nové pracovní podmínky,
  • výsledkem by se měl stát tým kvalifikovaných a konkurenceschopných lidí a udržitelný koncepční vzdělávací systém.

Výše uvedený objem finančních prostředků je kryt z ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.