Logo
CZ

Dotace EU

 

Společnost BOKI Industries, a.s. je realizátorem projektu v rámci OP PIK.

„Úspory energie ve firmě BOKI Industries“

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026480

Schválená částka dotace: max. 6 800 000,- Kč

Projekt reflektuje snížení energetické náročnosti výrobních zařízení ve společnosti BOKI Industries a.s. a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Hlavní cíl projektu:

Snížení energetické náročnosti podpořeného subjektu dle povinného indikátoru s termínem cílové hodnoty do 31.3.2026.

Výše uvedený objem finančních prostředků je kryt z prostředků EVROPSKÉ UNIE Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

Společnost BOKI Industries, a. s. je realizátorem projektu v rámci OP LZZ.

„Konkurenceschopnost jsou lidé“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00258

Období realizace projektu: 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014

Schválená částka dotace: 2 746 200,50Kč

Projekt reflektuje potřebu rozvoje zaměstnanců společnosti BOKI Industries, a.s. Realizace projektu zajistí vzdělávací proces zaměstnanců ve firmě a tím zvýšení konkurenceschopnost společnosti.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti BOKI Industries, a.s. – 91 osob.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit koncept vzdělávání s možností dlouhodobého a trvalého rozvoje zaměstnanců s důrazem na jejich kvalitu, odbornost a motivaci,
  • dopracovat metodiku interních školení, proškolit interní školitele, zvýšit konkurenceschopnost organizace a adaptabilitu zaměstnanců na nové pracovní podmínky,
  • výsledkem by se měl stát tým kvalifikovaných a konkurenceschopných lidí a udržitelný koncepční vzdělávací systém.

Výše uvedený objem finančních prostředků je kryt z ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.