Logo
CZ

Tisková zpráva

Společnost BOKI Industries, a. s. je realizátorem projektu v rámci OP LZZ.

„Konkurenceschopnost jsou lidé“

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00258
Období realizace projektu: 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014
Schválená částka dotace: 2 746 200,50Kč

Projekt reflektuje potřebu rozvoje zaměstnanců společnosti BOKI Industries, a. s. Realizace projektu zajistí vzdělávací proces zaměstnanců ve firmě a tím zvýšení konkurenceschopnost společnosti.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti BOKI Industries, a. s. – 91 osob.

Hlavní cíle projektu:

  • vytvořit koncept vzdělávání s možností dlouhodobého a trvalého rozvoje zaměstnanců s důrazem na jejich kvalitu, odbornost a motivaci,
  • dopracovat metodiku interních školení, proškolit interní školitele, zvýšit konkurenceschopnost organizace a adaptabilitu zaměstnanců na nové pracovní podmínky,
  • výsledkem by se měl stát tým kvalifikovaných a konkurenceschopných lidí a udržitelný koncepční vzdělávací systém.

Průběh realizace projektu:

Zaměstnanci společnosti BOKI Industries, a. s., se vzdělávají především v oboru topné techniky, systémů CAD a CAM včetně napojení na ERP systém společnosti, projektového řízení, odborného jazykového vzdělávání, vzdělávání v oblasti odborných norem a certifikátů nutných k prosazení se na zahraničních trzích a sofistikovaných oborech, obchodních a manažerských dovednostech, prezentačních technikách a komunikačních schopnostech.

Další klíčovou aktivitou je výuka jazykových dovedností. Cílem klíčové aktivity je posílit jazykové znalosti zaměstnanců s ohledem na praktické využití jazyka. Všichni účastnící kurzu jednají v rámci svého pracovního zařazení se zahraničními zákazníky a partnery. Výuka je zaměřená na odbornou terminologii, mluvenou a písemnou komunikaci.

Důležitou součástí projektu je realizace klíčové aktivity „rovných příležitosti žen a mužů“. Ve společnosti pracuje 27 žen z celkového počtu 91 zaměstnanců. Jde tedy o 30% zastoupení žen v naší společnosti. Antidiskriminační zohlednění žen a mužů je zřejmé ve vnitřním mzdovém předpisu a kolektivní smlouvě. V rámci klíčové aktivity vypracováváme antidiskriminační opatření, které bude součástí našich interních dokumentů. Rovněž v souvislosti s touto klíčovou aktivitou proběhlo školení rovných příležitosti žen a mužů, jehož cílem bylo získání znalostí o principech rovných příležitost, aplikace postupů rovných příležitosti do praxe, způsob předávání znalostí podřízeným zaměstnancům.

Výstupem této klíčové aktivity bude inovovaný dokument Antidiskriminační opatření společnosti BOKI Industries, a. s.

Celý projekt o nákladech 2.746.200,50,-Kč bude trvat do prosince 2014.

V současné chvíli probíhá fáze realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Jednotlivé klíčové aktivity probíhají převážně v budově podniku za účasti externích lektorů.

Do projektu je zapojeno 91 zaměstnanců a tří členný projektový tým, ve složení: manažer projektu, finanční manažer a odborný metodik vzdělávání.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR.