Logo
CZ

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název operačního programu: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026480

Období realizace projektu: 29.6.2021 – 31.3.2023

Cílová skupina projektu: výrobní zařízení BOKI Industries, a.s.

Hlavní cíle projektu:

  • Snížení energetické náročnosti podpořeného subjektu dle povinného indikátoru s termínem cílové hodnoty do 31.3.2026.

Klíčová aktivita projektu:

Snížení konečné spotřeby energie o 686,23 GJ do 31.3.2023 s mírou naplnění indikátoru 96–100 %.