Logo
CZ

Publicita

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:

„Úspory energie ve firmě BOKI Industries“

CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026480